Zysk netto JSW w III kw. `12 wyniósł 247,1 mln zł wobec konsensusu 295,3 mln zł zysku

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2012 roku 247,1 mln zł – podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto w III kwartale na poziomie 295,3 mln zł.