ZPPE: projekt ustawy o OZE eliminuje współspalanie biomasy

Jeżeli obecny projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wejdzie w życie bez zmian, całkowicie wyeliminuje on system wsparcia współspalania biomasy i pozyskiwania w ten sposób energii w Polsce – uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE).