Wymiana rady nadzorczej w PEP

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 listopada 2012 roku odwołało ze składu rady nadzorczej spółki jej dotychczasowych członków i powołało radę w nowym składzie.