Wspólny rynek energii to niższe ceny za energię dla konsumentów

Wspólny rynek energii w UE może przyczynić się do wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwa dostaw, powstania nowych miejsc pracy i niższych cen energii – uważa Bartłomiej Gurba z Dyrekcji Generalnej ds. energii przy Komisji Europejskiej.