W Koninie wybrali wykonawcę spalarni

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnymi w Koninie poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę zakładu termicznego unieszkodliwiana odpadów.