W Czechach bez ochrony złóż

W środę czeski parlament uchwalił nowelizację prawa górniczego, usuwając z niego zapisy pozwalające na wywłaszczanie mieszkańców terenów, które leżą na złożach surowców naturalnych.