URE zmienia termin wejście w życie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Gaz – Systemu

Zgodnie z decyzją prezesa URE z 22 listopada termin wejścia w życie nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Gaz- Sytemu został przesunięty o miesiąc.