URE zatwierdził nową taryfę Gaz-Systemu

17 grudnia 2012 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę Gaz- Systemu dla usług przesyłania paliwa gazowego, która będzie obowiązywała od 1 stycznia do września 2013 roku.