URE "na 99 proc." pozostawi cen energii bez zmian co najmniej w I połowie `13

Prezes URE Marek Woszczyk poinformował w poniedziałek, że regulator „na 99 proc.” pozostawi ceny sprzedaży energii elektrycznej w 2013 roku na niezmienionym poziomie, przynajmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku.