Już za rok fizyczny rewers na Jamale

Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, Gaz-System podpisał umowę z niemiecką firmą GASCADE Gastransport GmbH na rozbudowę granicznej stacji pomiarowej Mallnow. Dzięki tej inwestycji od 2014 r. możliwy będzie tzw. fizyczny rewers, czyli przesył gazu z Niemiec do Polski przez gazociąg jamalski.

Zajdler: decyzje PE pierwszym krokiem w działaniach zmierzający do uregulowania statusu prawnego poszukiwania i wydobywania gazu i ropy z łupków

W dniu 21 listopada podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego, po burzliwej debacie dnia poprzedniego, Parlament Europejski (PE) przyjął dwa sprawozdania dotyczące problematyki gazu z pokładów łupkowych. Oba sprawozdania, w zrównoważony sposób, wskazują znaczenie gazu i ropy z łupków dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz zmniejszenia uzależnienia od zewnętrznych dostaw tych surowców do Unii Europejskiej. Wskazują równocześnie na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w związku z wykorzystaniem tej technologii pozyskania gazu ziemnego i ropy naftowej. Ukazują potrzebę analizy szeregu kwestii przez Komisję Europejską.

Załoga Zakładu Remontowego Urządzeń Gazownictwa obawia się utraty pracy

PGNiG Technologie zamierza wdrożyć na przełomie listopada i grudnia plany restrukturyzacyjne, które – wg pierwotnych założeń – stanowiły zagrożenie dla załogi Zakładu Remontowego Urządzeń Gazownictwa w Pogórskiej Woli koło Tarnowa. Stanowisko ministra skarbu w tej sprawie pozwala mieć jednak nadzieję, że planowane zmiany nie będą bardzo dotkliwe dla ZRUG – napisała Polska Gazeta Krakowska.

Orlen ukończył wiercenie otworu horyzontalnego w Syczynie

PKN Orlen ukończył wiercenie otworu horyzontalnego we wsi Syczyn na terenie koncesji Wierzbica na Lubelszczyźnie. Prace na drugim już otworze poszukiwawczym w tej miejscowości trwały 39 dni – podała spółka w komunikacie i zapowiedziała, że w dalszym etapie prac przewidziano wykonanie pierwszego na koncesjach koncernu zabiegu szczelinowania poziomego odcinka odwiertu.

Międzynarodowy szczytu w ramach Karty Energetycznej pod koniec listopada w Warszawie

Rozpoczęcie zmian, które przyciągną nowe państwa, jako sygnatariuszy umowy będzie głównym tematem listopadowej Konferencji Traktatu Karty Energetycznej (TKE) w Warszawie. Dzięki m.in. tej umowie udało się utworzyć drogi eksportu surowców energetycznych z kaspijskich złóż. W środę w Warszawie odbyły się konsultacje pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, a Sekretarzem Generalnym Karty Energetycznej.