PGNiG nie potwierdził gazu pod Kutnem

Podjęliśmy decyzję o likwidacji odwiertu Kutno-2. Nie potwierdziliśmy tam obecności gazu lub ropy – powiedział Zbigniew Ząbkiewicz, dyrektor oddziału geologii i eksploatacji PGNiG. Ząbkiewicz nie wykluczył jednak, że w przyszłości mogą tam trwać dalsze prace poszukiwawcze.

PGNiG zwolniony z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostało zwolniona z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w zakresie obrotu paliwami gazowymi na rynku gazu ziemnego zorganizowanym na giełdzie towarowej lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Polski rynek regulowany – wynika z decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 30 listopada 2012 r.