Niewielkie szanse na budowę morskich farm wiatrowych w Polsce na większą skalę

Na polskim morzu mogą powstać farmy wiatrowe o łącznej mocy 6 GW. Zainstalowanie 1 MW kosztuje 3,5 mln euro, ale inwestorów nie brakuje. Na przeszkodzie stoją jednak bariery administracyjne, prawne i środowiskowe. W Polsce uruchomienie farmy wymaga załatwiania spraw w kilku instytucjach, a cały proces zajmuje co najmniej kilka lat. To sprawia, że tzw. śmiertelność projektów jest wysoka.

Nowoczesny system ciepłowniczy w Tarnowie – Mościciach

MPEC Tarnów zakończył kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego w zabytkowej dzielnicy Tarnowa – Mościcach. Od początku sezonu grzewczego 2012/2013 ciepło systemowe dla odbiorców w Mościcach dostarczane jest w nowoczesnym i bezpiecznym systemie ciepłowniczym. Modernizacja systemu w Mościcach została zrealizowana w ramach projektu „Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przedsiębiorcy przeciwni ingerencji państwa w wydobycie gazu łupkowego

Propozycje rządu dotyczące wydobywania gazu łupkowego przyjmowane są przez branżę z mieszanymi uczuciami. Planowana jest radykalna podwyżka obciążeń podatkowych i quasi podatkowych – zauważa mec. Mikołaj Goss specjalizujący się w tematyce ropy i gazu. Jednak znacznie więcej emocji wśród przedsiębiorców wzbudza kwestia powołania nowej instytucji – Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE).

Słaby początek giełdy gazu

W piątek na giełdzie gazu prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii nie doszło do żadnej transakcji, a w dniu inauguracji zawarto tylko jedną – czytamy w „Parkiecie”, który próbuje odpowiedzieć na pytanie co jest przyczyną takiego stanu rzeczy.