Start programu Inwestycje Polskie

Rada Ministrów wyraziła 27 grudnia br. zgodę na specjalny tryb prywatyzacji, czyli wnoszenie wartych 12 mld zł akcji spółek skarbu państwa: PGE, PKO BP, PZU oraz CIECh-u do Banku Gospodarstwa Krajowego i Celowej Spółki Inwestycyjnej. Tym samym uruchomiony został program Inwestycje Polskie.

Megawatt OMS dostanie kredyt na farmy wiatrowe

Spółka Megawatt OMS podpisała z PKO BP i EBOiR umowę kredytową na budowę elektrowni wiatrowej w Kukinii oraz refinansowanie inwestycji związanej z farmą w Tychowie. Jednocześnie bank PKO SA jest zaangażowany kapitałowo w fundusz Marguerite, który jest udziałowcem spółki Megawatt OMS,