Spółki sieciowe czeka lawina roszczeń właścicieli nieruchomości?

Przyjęcie ustawy o korytarzach przesyłowych może „obudzić” właścicieli nieruchomości zajmowanych przez sieci infrastrukturalne i w krótkim czasie skumulować ich roszczenia finansowe – uważają przedstawiciele spółek sieciowych. To skutkowałoby znacznym podbiciem cen dostaw energii, gazu i ciepła, bo gra toczy się o 16 mld zł.