SII uważa cenę maksymalną w ofercie ZE PAK za atrakcyjną

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w raporcie z 16 października poświęconemu trwającej właśnie ofercie publicznej akcji ZE PAK ocenia, że wyznaczona przez oferującego cena maksymalna na poziomie 33 zł za akcję energetycznej spółki wydaje się atrakcyjna.