Rząd Rosji daje bez przetargu koncesje na złoża w Arktyce

We wtorek rząd Rosji opublikował przyjęte pięć dni wcześniej rozporządzenie, w którym przyznał koncernowi Rosnieft dwie koncesje na eksploatację podmorskich złóż ropy i gazu „o znaczeniu federalnym” na Morzu Peczorskim, położonym w południowo-wschodniej części Morza Barentsa w Arktyce.