Rozporządzenie odnośnie pełnomocnika do spraw wydobycia węglowodorów na ostatniej prostej

Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu rząd przyjmie rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wydobycia węglowodorów – donosi „Dziennika Gazeta Prawna” zwracając uwagę, że jego treść mocno się zmieniła w porównaniu do pierwotnej wersji.