PSE Operator oraz 50Hertz podpisały umowę i list intencyjny w sprawie przesuwników fazowych

PSE Operator oraz 50Hertz podpisały umowę dotyczącą zastosowania Wirtualnego Przesuwnika Fazowego oraz list intencyjny na rzecz wspólnej inwestycji związanej z budową przesuwników fazowych na liniach przesyłowych pomiędzy Polską i Niemcami.