Przedłużono okres obowiązywania listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy budowie elektrowni jądrowej

Strony listu intencyjnego dotyczącego uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej przedłużyły w dniu 28 grudnia termin jego obowiązywania do dnia 31 marca 2013 roku.