Projekt dot. etykietowania produktów zużywających energię – do podkomisji

Do prac w podkomisji sejmowej został skierowany w środę projekt ustawy o obowiązku etykietowania produktów wykorzystujących energię. Zgodnie z projektowanym prawem, konsument ma być lepiej informowany o zużyciu energii przez urządzenie.