Prezes URE uwzględnił odwołania PGE od decyzji dotyczących korekt rekompensat KDT za 2011 rok

W dniu 21 września 2012 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dwie decyzje uwzględniające odwołania złożone przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna od decyzji Prezesa URE, ustalających dla 2011 roku kwoty korekty rocznej kosztów osieroconych dla PGE GiEK – jako następcy prawnego PGE Elektrowni Turów i PGE Elektrociepłowni Rzeszów, a także dla PGE GiEK jako następcy prawnego PGE Elektrowni Opole.