Powstaną atomowe komitety informacyjne

Mieszkańcy gmin, w których zlokalizowane zostaną elektrownie jądrowe będą mogli tworzyć komitety informacyjne, które zapewnią im dostęp do bieżących informacji o funkcjonowaniu takich obiektów. 23 lipca 2012 r. minister gospodarki podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy w zakresie obiektów energetyki jądrowej.