Powstał holding zarządzany przez Eneę Wytwarzanie

W dniu 28 grudnia zawarto umowę objęcia akcji Enei Wytwarzanie w zamian za wkład niepieniężny w ramach realizacji procesu integracji obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej Enea.