Poślizg w konkursach na polskie technologie eksploatacji łupków

Dopiero we wrześniu zostaną ogłoszone konkursy na dofinansowanie przez rząd badań nad opracowaniem polskich technologii eksploatacji gazu z łupków