Portugalia pozbyła się udziałów w hydroelektrowni w Mozambiku

Portugalia sprzedała swoje ostatnie udziały w elektrowni wodnej Cahora Bassa w Mozambiku. Za 7,5 proc. akcji spółki Hidroelectrica de Cahora Bassa (HCB), obsługującej obiekt, Lizbona otrzyma 42 mln dolarów.