PKO BP chce finansować inwestycje w energetyce

PKO BP szacuje, że w latach 2013-2014 sektor energetyki i paliw będzie zgłaszał zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji na około 25-30 mld zł i bank będzie chciał wziąć udział we wszystkich tych projektach. Duże inwestycje energetyczne będą finansowane głównie z emisji papierów dłużnych – poinformował PAP Ireneusz Figacz, dyrektor w PKO BP.