Pięciu konkurentów Warszawy w walce o siedzibę Zielonego Funduszu Klimatycznego

Podczas trwającego właśnie w Genewie pierwszego spotkania zarządu Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund – GCF) ustalane są między innymi kryteria i metodologia wyboru miasta-siedziby. Oprócz Warszawy o lokalizację siedziby GCF ubiega się pięć innych miast.