PGNiG zwolniony z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostało zwolniona z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w zakresie obrotu paliwami gazowymi na rynku gazu ziemnego zorganizowanym na giełdzie towarowej lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Polski rynek regulowany – wynika z decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 30 listopada 2012 r.