PGNiG Termika najpóźniej w III kw. ’13 ogłosi przetarg na wykonawcę bloku na Żeraniu

PGNiG Termika najpóźniej w III kw. 2013 roku ogłosi przetarg na wykonawcę bloku gazowo-parowego na Żeraniu. Planowana moc jednostki to ok. 450 MW. Trwają prace nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Inwestycja miałaby być oddana do użytku w 2017 roku. Natomiast do ewentualnej budowy drugiego bloku, najprawdopodobniej na Siekierkach, doszłoby po 2018 roku.