PGNiG: nowe złoże gazu na norweskim szelfie kontynentalnym

PGNiG Norway wraz z partnerami odkryła nowe złoże gazu w obrębie obiektu poszukiwawczego Snadd Outer na obszarze koncesji PL212E. Jest ono zlokalizowane w pobliżu złoża gazu Snadd North i sąsiaduje ze złożem ropy i gazu Skarv, które przygotowywane jest do rozpoczęcia wydobycia.