PGNiG: 5 mld zł inwestycji. Głównie w poszukiwania i wydobycie gazu

Kluczowymi obszarami dla PGNiG pozostają poszukiwanie i wydobycie gazu. Na ten cel grupa chce przeznaczać nawet 60 proc. rocznych wydatków inwestycyjnych. Pozostała część będzie przeznaczana na inwestycje w magazynowanie i dystrybucję surowca oraz w energetykę. Co roku grupa PGNiG wyda 5 mld zł na realizację tych planów. Środki na inwestycje będą pochodziły m.in. z emisji obligacji.