PGE kupiło akcje PGE Dystrybucji

Minister Skarbu Państwa poinformował, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku została podpisana umowa sprzedaży niewielkiego pakietu akcji PGE Dystrybucji.