Orlen. Większy zysk w segmentach rafineryjnym í detalicznym

Zysk operacyjny segmentu rafineryjnego grupy PKN Orlen wzrósł w III kw. 2012 roku do 1136 mln zł z 335 mln zł rok wcześniej – podała spółka w komentarzu do raportu kwartalnego.