Orlen ukończył wiercenie otworu horyzontalnego w Syczynie

PKN Orlen ukończył wiercenie otworu horyzontalnego we wsi Syczyn na terenie koncesji Wierzbica na Lubelszczyźnie. Prace na drugim już otworze poszukiwawczym w tej miejscowości trwały 39 dni – podała spółka w komunikacie i zapowiedziała, że w dalszym etapie prac przewidziano wykonanie pierwszego na koncesjach koncernu zabiegu szczelinowania poziomego odcinka odwiertu.