OPEC rozważy opodatkowanie importerów ropy

Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC) rozważy wprowadzenie dobrowolnego podatku od importu surowca, dochód z którego trafiłby na konto funduszu działającego na rzecz walki ze zmianami klimatu.