Niepewna kadencja Prezesa URE

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego, który trafił do Sejmu, nie gwarantuje obecnemu Prezesowi URE kadencyjności. Wbrew tłumaczeniom projektodawców premier będzie mógł odwołać regulatora wedle uznania. Jeżeli projekt się nie zmieni, Polska nadal – przez przeoczenie albo celowo – będzie łamać unijne prawo.