MG: pracujemy nad wdrożeniem dyrektywy dot. energii elektrycznej

KE pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za niepełne wdrożenie dyrektywy dot. energii elektrycznej; wnioskuje o dzienną karę w wys. 84 tys. 378 euro od dnia wyroku do czasu pełnego wdrożenia. Resort gospodarki zapewnia, że intensywnie pracuje nad wdrożeniem dyrektywy.