MG odrzuca zastrzeżenia producentów energii z wiatru do ustawy o OZE

Ministerstwo Gospodarki nie zgadza się z zarzutami Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Stowarzyszenie twierdzi, że proponowane zapisy są sprzeczne z prawem polskim i europejskim.