Marcinkiewicz: odkrywka szansą na rozwój

W Warszawie mieszkańcy z czterech województw zagrożonych budową odkrywek protestują przeciwko planom budowy nowych kopalń węgla brunatnego w Polsce. Domagają się też wprowadzenia zmian w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Zdaniem „obrońcy” polskiego węgla w Parlamencie Europejskim Bogdana Marcinkiewicza akcja prezentuje jedynie stanowisko mieszkańców terenów bogatych w węgiel i nie do końca obrazuje rzeczywistą skalę problemu, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne Polski.