MAE: na świecie wzrośnie znaczenie gazu i spadnie energetyki jądrowej

Rosnąca rola gazu ziemnego, stopniowe odchodzenie od energii jądrowej i wzrastająca rola Iraku w eksporcie ropy – to trendy w światowej energetyce, które prognozuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna w dorocznym raporcie World Energy Outlook 2012.