Lepsze wyniki grupy Energa

Przychody ze sprzedaży netto grupy ENERGA po ośmiu miesiącach 2012 roku były o 10,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, o 16,1 proc. wzrósł wskaźnik EBITDA, a zysk netto o 3,9 proc.