Kopalnie ZE PAK-u do restrukturyzacji

ZE PAK zapowiada optymalizację struktury organizacyjnej po przejęciu kopalń Adamów i Konin, reorganizację kapitałową, zbycie aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością, proces ten może potrwać 3-4 lata.