Konflikt morski z Danią ogranicza obszary dla farm wiatrowych

Polsko-duński spór o granicę wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku ograniczył obszar, w którym przewidziane jest lokowanie morskich farm wiatrowych. Na razie jednak MSZ nie śpieszy się z rozwiązaniem konfliktu.