Kolejna instalacja energetycznego wykorzystania metanu w ZEC Katowice

Na początku grudnia Zakłady Energetyki Cieplnej w Katowicach planują oficjalne przekazanie do eksploatacji instalacji energetycznego wykorzystania metanu do produkcji energii elektrycznej i ciepła, która powstała na terenie kopalni Wieczorek.