Kłopoty PGE EJ1 z przetargiem na doradztwo prawne

Rozstrzygnięcie ogłoszonego przez PGE EJ1 w październiku ubiegłego roku przetargu na doradztwo prawne zostało zaskarżone do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta uwzględniła zarzuty – dowidziała się „Rzeczpospolita”.