Głęboka bessa na rynku energii i certyfikatów

Notowania energii w kontraktach na najbliższe trzy lata są najniższe w historii. Kolejny rekord deprecjacji pobiły zielone certyfikaty. Do tego niemal dna sięgnęły już ceny czerwonych świadectw pochodzenia. To może skłonić URE do obniżenia cen energii w taryfach dla gospodarstw domowych.