Gazprom zamroził zagospodarowywanie złoża gazu Sztokman w Arktyce

Zagospodarowanie gigantycznego złoża gazu ziemnego Sztokman, na Morzu Barentsa, zostało wstrzymane – poinformował członek zarządu rosyjskiego koncernu Gazprom Wsiewołod Czerepanow, którego w czwartek cytują dzienniki „Wiedomosti” i „Kommiersant”.