Fiasko antyłupkowego referendum w Rumunii

Z powodu zbyt małej frekwencji, nie powiodło się referendum w kilku miejscowościach Rumunii w sprawie wydobycia gazu z łupków.