Europa Centralna mówi jednym głosem sprawie polityki energetycznej

Podczas zorganizowanego przez Central Europe Energy Partners (CEEP) szczytu sektora energii Europy Centralnej „29+1” w Budapeszcie jego uczestnicy przyjęli Memorandum Budapesztańskie, w którym podsumowano stanowiska oraz obawy przedstawicieli Europy Centralnej w kwestiach związanych z energią i energetyką. Memorandum ma stanowić podstawę do przyszłego dialogu z komisarzem UE ds. Energii.