Ernst&Young o korzyściach wynikających z realizacji programu jądrowego

Z raportu Ernst&Young przygotowanego dla Ministerstwa Gospodarki wynika, że podatek od nieruchomości, który pierwsza elektrowni jądrowa zapłaci gminie, na ternie której zostanie zlokalizowana, sięgnie nawet 170 mln zł, a drugie tyle trafi do gmin ościennych. Zatrudnienie przy budowie pierwszego i kolejnych bloków jądrowych, według opracowania, przez okres co najmniej 15 lata znajdzie około 4 tys. osób. Około tysiąc osób będzie zatrudnionych przy eksploatacji elektrowni.